Remembrance

Processed with VSCOcam with x1 preset

Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 presetProcessed with VSCOcam with x1 preset ????????????????????????????????????? Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset ????????????????????????????????????? Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 presetProcessed with VSCOcam with x1 preset Processed with VSCOcam with x1 preset

Czasem tak jest, że dzieją się rzeczy, na które nie mamy wpływu, że są sytuacje, które nas zaskakują i pod wpływem impulsu ruszamy w drogę, pokonując setki kilometrów po to, by spędzić zaledwie kilka godzin z najbliższymi. I kiedy już jesteśmy razem wiemy, że było warto, że liczy się tylko tu i teraz. To właśnie była taka chwila. Chcę na zawsze ją zapamiętać.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s